NDO technieken »

Wervelstroom onderzoek

Wervelstroom onderzoek (ET) is een Niet-Destructieve Onderzoekstechniek waarbij de onderzoeker gebruik maakt van een principe gebaseerd op elektromagnetische inductie. Met deze methode kunnen zowel oppervlakte als dieper gelegen defecten worden opgespoord, zelfs in meerlaagse constructies. Waarbij het kunnen vinden van indicaties onder het oppervlak alleen geldt voor non-ferro materialen.

Tijdens het onderzoek wordt er een taster gebruikt die voorzien is van een kleine koperen spoel waardoor een wisselstroom loopt. Deze spoel produceert daardoor een wisselend magnetisch veld. Als dit wisselende veld nabij het geleidende te inspecteren materiaal wordt gebracht zal dit veld een stroomveld induceren in het materiaal. Dit stroomveld zal op zijn beurt weer een wisselend magneetveld opwekken welke tegengesteld is aan het in de spoel opgewekte veld.

In een te onderzoeken materiaal zijn de twee magneetvelden in balans. Zodra er een defect aanwezig is zal die het pad van het geïnduceerde stroomveld onderbreken wat een onbalans veroorzaakt tussen de twee magneetvelden. Deze onbalans zal zich op het apparaat aftekenen volgens een unieke signatuur welke door de onderzoeker als een defect bestempeld zal worden. Door de indirecte vorm van beoordelen is dit een methode die veel ervaring vereist in de interpretatie van de verkregen signalen.

Een groot voordeel in de toepassing van wervelstroom onderzoek is dat deze methode het toelaat de inspectie door een verflaag heen te doen, mits de laag van goede kwaliteit is en niet te dik is.

Want to know more?

You can always contact us for any questions or suggestions.

Request more info.