NDO technieken »

Ultrasoon onderzoek

Ultrasoon onderzoek (UT) is een Niet-Destructieve Onderzoekstechniek waarbij de onderzoeker gebruik maakt van ultrasone geluidsgolven om inwendige onvolkomenheden op te sporen in materialen die homogeen zijn van structuur, zoals gelaste constructiedelen maar ook giet en smeedstukken. Daarnaast kan ook met grote nauwkeurigheid de wanddikte van het materiaal bepaald worden.

Tijdens de inspectie kunnen geluidsgolven reflecteren op evenueel aanwezige defecten. De onderzoeker kan doormiddel van de gemeten looptijd, en de hoeveelheid geluid die wordt gereflecteerd een uitspraak doen over de locatie en de vorm van de fout. Deze verkregen informatie kan nu beoordeeld worden conform de vereiste norm.

Want to know more?

You can always contact us for any questions or suggestions.

Request more info.