NDO technieken »

Ultrasoon bout voorspanning meten

De voorspanning in een bout kan bepaald worden met behulp van een specifieke ultrasoon techniek. De meting is gebaseerd op het nauwkeurig meten van de verlenging van de bout.

Bout voorspanning monitoring past men toe om te verifiëren of de bouten correct zijn aangedraaid. Het is ook mogelijk om de voorspanning over verloop van tijd te her-meten en zo de spanning te blijven monitoren zonder dat de installatie daarvoor uit bedrijf gehaald dient te worden.

Deze ultrasoon techniek is zeer betrouwbaar en een heel stuk zekerder dan de conventionele aandraai (torque) procedures die standaard toegepast worden. Dit omdat de werkelijke verlenging en dus de voorspanning (preload) wordt gemeten en geen correlatie gemaakt wordt met het toegepaste aandraai moment, welke enorm kan variëren door onder andere de ontstane wrijving.

Want to know more?

You can always contact us for any questions or suggestions.

Request more info.