NDO technieken »

Positieve Materiaal Identificatie

Positieve Materiaal Identificatie (PMI) is een verzamelnaam voor de analyse van metaallegeringen (ferro of non-ferro) om de chemische samenstelling te achterhalen. Typische methoden voor PMI zijn onder andere X-ray fluorescence (XRF) en optische emissie spectrometry (OES). Inmiddels zijn deze technieken zover ontwikkeld dat ook ‘lichte’ elementen als P, S, Mg, Si, Al en zelfs zeer lage concentraties C in uiteenlopende legeringen kunnen worden gedetecteerd.

Als u metalen, staal en hun legeringen gebruikt tijdens uw productieproces, dan kan PMI analyse bijdragen aan een betrouwbare en prijsbewuste productie.

PMI kan onder andere voor de volgende toepassingen gebruikt worden:
• wanneer er verwisseling van verschillende materiaalkwaliteiten heeft of mogelijk heeft plaats gevonden,
• wanneer materiaalidentificatie en/of documentatie ontbreekt,
• wanneer een laatste controle voor samenbouw moet plaatsvinden om mogelijke materiaalverwisseling tijdens de productie uit te sluiten.

Want to know more?

You can always contact us for any questions or suggestions.

Request more info.