Hardheidsmetingen

De hardheid van een materiaal, las of een door warmte beïnvloede zone is een parameter die bepalend kan zijn voor de resterende levensduur van een materiaal.

Het niet-destructief bepalen van deze on-site metingen is mogelijk dankzij het gebruik van draagbare apparatuur. De gebruikte meter wordt meestal op de Vickers schaal gekalibreerd. Vervolgens kunnen de verkregen waarden omgezet worden naar andere hardheidtypes (Rockwell, Brinell, enz).

Want to know more?

You can always contact us for any questions or suggestions.

Request more info.