Deze beoordelingen zijn sterk gericht op veiligheid voor personeel en product en zijn bedoeld om omstandigheden te identificeren zoals; die reparatie vereisen, structurele tekortkomingen, corrosie welke de structurele integriteit aantast, gebreken in de valbescherming, ladders, platformen en zaken welk de integriteit van (bij)gebouwen beïnvloeden.

Wij doen aanbevelingen en wijzen acties toe voor correctie van tekortkomingen met behulp van specifieke kriticiteitscriteria. Door gebruik te maken van ons online Qc linQ-platform, kunnen wij de eigenaar van de asset helpen bij het implementeren en bewaken van de aanbevolen correcties en acties.

Typen gebouwen en infrastructuur die tijdens de beoordeling geïnspecteerd worden omvatten maar zijn niet beperkt tot het volgende:

  • Draagconstructies voor constructiestaal, silo’s, bakken, tanks of andere procesapparatuur.
  • Installatie-infrastructuur zoals werkplatforms, dekken, looppaden en leuningsystemen, trappen en ladders.
  • Ondersteuningen voor hefinrichtingen (monorails) en valbeveiligingssystemen.
  • Structurele componenten van gebouwen en daken.
  • Betonnen constructies en fundamenten.